Företaget

AKA-Kaluste är ett finländskt familjeföretag som började tillverka köksmöbler år 1967. AKA-Kalustes verksamhetsområde är köks- och badrumsmöbler och garderober samt tillverkning och marknadsföring av dem.
AKA-Kalustes verksamhet grundar sig på ett pålitligt nätverkssamarbete med de bästa experterna inom branschen. Vårt företag har ett omfattande lager med ett produktsortiment i enlighet med prislistan. Produkterna kan hämtas från lagret några dagar efter ordern.
Basen för hela verksamheten är ett välfungerande och effektivt styrsystem av verksamheten som skräddarsytts för oss och våra kunders behov och som flexibelt styr allt från planering till kundleveranser och uppföljning. AKA-Kaluste har ett omfattande nätverk av återförsäljare och vårt planerings- och prissättningsprogram, som är ett måttbeställt arbete, används av flera återförsäljare.
En betydande faktor i AKA-Kalustes framgång har varit att vi som verksamhetsmodell har förbundit oss till kontinuerlig produktutveckling och kvalitet. Produktens kvalitet garanteras genom omsorgsfullt utvalda högklassiga material och tillbehör. Förutom att produkten rent konkret har kvalitet betyder AKA-kvalitet också den övergripande högklassiga service som kunden får.
Enligt kreditklassificeringen hör AKA-Kaluste Oy till den högsta kreditklassen AAA, dit något över 5 % av de finländska företagen hör.