Våra kontaktuppgifter

AKA-Kaluste Oy
Höylääjänkuja 1
04501 Kellokoski
Tfn +358 9 2790 650
Fax: +358 9 284 279
www.aka-kaluste.com
aka@aka-kaluste.com


Öppet: må-fre kl. 08−16
kvällar och lördagar enligt överenskommelse

Köranvisning
Vår fabrik finns i Tusby. Närmare karta hittar du på Gula sidornas kartservice eller på tjänsten Google Maps.